Festyn letni dla dzieci, zorganizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choczewie, Sołectwo Choczewo, Polskie Elektrownie Jądrowe i Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Choczewie.