W ramach programu : „Choczewo. Gmina napędzana wiatrem” została doposażona sala nagrań w siedzibie GOKiB. Sprzęty zakupione w ramach projektu, pozwolą na urozmaicenie warsztatów, oraz wydarzeń kulturalnych organizowanych przez beneficjenta – Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę im. S. Żeromskiego w Choczewie.