13 maja 2023 roku w hali sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Unii Europejskiej w Choczewie odbył się kolejny Bal Seniora. Jak co roku zostały wręczone pamiątkowe odznaczenia za Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Wyróżniono także pary które przeżyły razem 60 lat oraz mieszkankę, która ukończy w tym roku 100 lat życia. Po przywitaniu gości odbyły się występy dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Unii Europejskiej w Choczewie, które do występów przygotowały Panie Daria Kovalowa oraz Weronika Korthals. Wystąpiła także międzypokoleniowa grupa z Choczewskiego Uniwersytetu III wieku z układem tanecznym. Ciekawą atrakcją był występ iluzjonisty Tomasza Juszy, który pobudził wyobraźnię publiczności. Do tańca grał zespół Amando z Kartuz. Organizatorem Balu Seniora był Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka im. S. Żeromskiego w Choczewie, przy współpracy z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym im. Unii Europejskiej w Choczewie. Kierujemy serdeczne podziękowania dla dyrekcji, pracowników kuchni szkolnej oraz obsługi. Składamy również podziękowania pracownikom Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektorom i kierownikom gminnych jednostek, sołtysom oraz radnym za pomoc w przygotowaniu wydarzenia.