Dobiegł końca kilkumiesięczny projekt pn. „Organizacja wydarzeń i imprez okolicznościowych w sołectwach”, który został sfinansowany w ramach programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem.”. Beneficjentem projektu był Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka im. Stefana Żeromskiego w Choczewie.
Od grudnia 2022 r. do marca 2023 r. we wszystkich czternastu sołectwach gminy Choczewo odbyły się spotkania i wyjazdy integracyjne, spotkania opłatkowe, mikołajki i imprezy kulturalne.
Podczas dzisiejszego zebrania sołtysi i przedstawiciele sołectw otrzymali paczki z drobnymi upominkami do wykorzystania podczas spotkań integracyjnych w sołectwach.