COMMUNAL CENTER OF CULTURE AND LIBRARY

EMPLOYEES

Beata Żuk

Director

Sabina Cicirko-Grzybek

Chief Accountant

Wioletta Wójcik

Editor-in-chief
of the Information Bulletin of the Choczewo Commune „Wieści Choczewskie” wiesci1@gmail.com

Agnieszka Szemiot

Tourism and culture worker a.szemiot@choczewo.com.pl

Agnieszka Mudlaff

Promotion and culture employee promocja@choczewo.com.pl

Ewa Wójcik-Spera

Senior Librarian gokib@choczewo.com.pl

Joanna Małkowska

Economic Worker

Ewelina Witkowska

Sports employee,
culture and cooperation with
org. non-governmental
e.witkowska@choczewo.com.pl

IMPORTANT LINKS

Statute

DOWNLOAD

CONTACT

Communal Cultural Center and Library Stefan Żeromski in Choczewo
ul. Kusocińskiego 5
84-210 Choczewo

tel. 58 676-31-08
e-mail: gokib@choczewo.com.pl