GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA

PRACOWNICY

Monika Dempc

p.o. Dyrektor

Beata Żuk

Zastępca Dyrektora

Sabina Cicirko-Grzybek

Główny Księgowy

Ewa Wójcik-Spera

Starszy Bibliotekarz

gokib@choczewo.com.pl

Klaudia Łukasiewicz

Specjalista ds. sportu,
kultury i współpracy z
org. pozarządowymi

k.lukasiewicz@choczewo.com.pl

Wiktoria Książek

Specjalista ds. turystyki i kultury

w.ksiazek@choczewo.com.pl

Andrzej Smolarek

Konserwator

Joanna Małkowska

Pracownik gospodarczy

WAŻNE LINKI

Statut

POBIERZ

KONTAKT

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka im. Stefana Żeromskiego w Choczewie
ul. Kusocińskiego 5
84-210 Choczewo

tel. 58 676-31-08
e-mail: gokib@choczewo.com.pl