GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA

PRACOWNICY

Monika Dempc

p.o. Dyrektor

Beata Żuk

Zastępca Dyrektora

Sabina Cicirko-Grzybek

Główny Księgowy

Wioletta Wójcik

Redaktor Naczelna
Biuletynu Informacyjnego Gminy Choczewo „Wieści Choczewskie” wiesci1@gmail.com

Agnieszka Szemiot

Pracownik ds. turystyki i kultury a.szemiot@choczewo.com.pl

Ewa Wójcik-Spera

Starszy Bibliotekarz gokib@choczewo.com.pl


Andrzej Smolarek

Konserwator

Joanna Małkowska

Pracownik Gospodarczy

Ewelina Witkowska

Pracownik ds. sportu,
kultury i współpracy z
org. pozarządowymi
e.witkowska@choczewo.com.pl

WAŻNE LINKI

Statut

POBIERZ

KONTAKT

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka im. Stefana Żeromskiego w Choczewie
ul. Kusocińskiego 5
84-210 Choczewo

tel. 58 676-31-08
e-mail: gokib@choczewo.com.pl