BIBLIOTEKA

HISTORIA BIBLIOTEKI

Biblioteka powstała w roku 1947 w siedzibie Szkoły Podstawowej w Choczewie, jako Gromadzka Biblioteka Publiczna w Choczewie, której pierwszym kierownikiem, a zarazem kierownikiem Szkoły Podstawowej, był Jan Top, sprawujący tę funkcję przez trzy lata. Przez następne trzy lata kierownikiem była p. Jadwiga Pletorak. W latach 1953-1955 Biblioteką kierowała p. Barbara Gomułkiewicz. Przez kolejne 40 lat, od 1955 roku obowiązki kierownika sprawował p. Zdzisław Miącz. W 1996 roku stanowisko kierownika Biblioteki objęła p. Beata Żuk, która do obecnej chwili nią kieruje. Ważnym momentem w funkcjonowaniu Biblioteki była zmiana lokalu, o której zdecydował ówczesny Wójt p. Tadeusz Gniazdowski. 11.10.2000 roku odbyło się uroczyste otwarcie Biblioteki w nowej siedzibie, w której mieści się do teraz. Dzięki przestronnym i dobrze oświetlonym pomieszczeniom stało się możliwe organizowanie spotkań, wystaw, warsztatów i koncertów.

18.06.2004 roku odbyła się ważna uroczystość z okazji nadania Bibliotece imienia Stefana Żeromskiego. Patron Biblioteki, pisarz i publicysta, piewca uroków polskiego wybrzeża został wybrany przez naszych czytelników w ramach konkursu.

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI

Zaproponuj książkę

Dołącz do nas!

Wymień sobie książkę

Pochwal się!

Podaruj książkę

Zapraszamy do biblioteki

Psy mile widziane!

Pozostałe inicjatywy

WAŻNE LINKI

Katalog online

ZOBACZ

Regulamin korzystania z Internetu

POBIERZ

Regulamin biblioteki

POBIERZ