– Narodowe Czytanie w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece im. S. Żeromskiego w Choczewie.