W tym roku lekturą Narodowego Czytania była powieść Elizy Orzeszkowej pt. „Nad Niemnem”. W naszej bibliotece do wspólnego czytania wybraliśmy piękną legendę o Janie i Cecylii. Czytali ją: Wicewójt Gminy Choczewo Pan Arkadiusz Cenowa, Skarbnik Gminy Choczewo Pani Wioletta Chromicz, Wicedyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Choczewie Pani Joanna Dzięgielewska, przedstawicielka Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie Pani Agnieszka Mudlaff oraz Zastępca Dyrektora GOKiB Pani Beata Żuk przy udziale czterech uczennic choczewskiej szkoły: Pauliny, Amelii, Katarzyny i Leny. Dziękujemy wszystkim lektorom i słuchaczom. 🙂 Osobne podziękowania kierujemy do Pani Grażyny Olszowiec, która prowadzi szkolną bibliotekę i wspaniale przygotowała dziewczęta do czytania.