15 września rozpoczęła się XII edycja projektu „Nasza Gmina Czyta Dzieciom”. Pierwsze spotkanie należało do klasy 3a ZSP w Choczewie i Wójta Gminy Choczewo Pana Wiesława Gębki, który przeczytał swoim słuchaczom ciekawe i pouczające opowiadania. Dziękujemy!!