Od kilku lat z okazji Święta Konstytucji 3 Maja realizowany jest projekt pod nazwą „Nasze ścieżki dla Niepodległej” . W tym roku nieco wcześniej, bo 30 kwietnia i w zmienionej formule spotkaliśmy się ponownie w Kierzkowie. Na niezwykłe przedstawienie fragmentów ” Ogniem i mieczem” według powieści Henryka Sienkiewicza zaprosiła uczestników Amatorska Grupa Teatralna ” We Dworze”. Wspólnie śpiewaliśmy także polskie pieśni patriotyczne. W geście solidarności z walczącym narodem ukraińskim wybrzmiała „pieśń Majdanu”, a uczestnicy złożyli symboliczne datki na wsparcie dla rodzin ukraińskich uchodźców, którzy znaleźli dach nad głową w naszej Gminie. Dopełnieniem aktu pokoju był lot gołębi zorganizowany przez Choczewską Sekcję Hodowców Gołębi Pocztowych. Smakowaliśmy też potrawy przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z Choczewa, Choczewka , Kierzkowa ,Kopalina oraz sołectwo Choczewo. Organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Choczewie oraz sołectwo Kierzkowo. Serdecznie dziękujemy uczestnikom za udział i wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie uroczystości.

(zdjęcia: Paulina Pilarska)