ZABYTKI

DWORY I PAŁACE

CMENTARZE

INNE ZABYTKI

Kościół w Zwartowie

Kościół w Zwartowie powstał przypuszczalnie w 1364r. fundacją ówczesnych właścicieli Łętowskich (Littow). W okresie reformacji katolicy utracili kościół. W czasie kontrreformacji długo działał jeszcze zreformowany kaznodzieja, dopiero pod koniec XVI w. kościół katolicki zaczął odzyskiwać swoje wpływy. W 1784 r. nie wymienia się kościoła, tylko prywatną kaplicę, jako filię kościoła w Salinie. Pomiędzy konsystorem a dziedzicem wybuchł spór, co pociągnęło za sobą zniszczenie kaplicy w 1876 r. Dopiero w 1899 r. został założony nowy wikariat, a od 1901r . istnieje własne probostwo. Obecny kościół wybudowano w 1929r. jako parafialny kościół protestancki. Po 1945 r. przekazany na rzecz Skarbu Państwa, w 1946 r. stał się filią kościoła parafialnego rzymsko – katolickiego w Wierzchucinie.

Młyn Jackowo

Źródło: W. Wójcik

Huta Szkła