Ta najpiękniejsza dostanie 30 tysięcy zł.
Można już zgłaszać wsie do kolejnej edycji konkursu Piękna Wieś Pomorska.
Komisja konkursowa oceniać będzie między innymi wygląd zabudowań, pielęgnowanie miejscowej tradycji czy też promowanie lokalnych produktów.
Nagrodzone zostaną również najpiękniejsze zagrody.
Konkurs podzielony jest na trzy etapy: gminny, powiatowy i wojewódzki.
Zgłoszenia do etapu gminnego trwają do 1 czerwca 2022 r.
Etap wojewódzki trwa do 18 lipca 2022 r.
Do etapu wojewódzkiego można zgłosić tylko jedną wieś lub zagrodę z danego powiatu.
Szczegóły w regulaminie:
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/03/Regulamin-Piekna-Wies-Pomorska-2022.pdf