Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, odpowiedzialna m.in. za budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej na Pomorzu, w 2015 roku uruchomiła swój autorski Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych, którego celem było umacnianie partnerskich relacji ze społecznością lokalną oraz władzami trzech gmin lokalizacyjnych, poprzez finansowanie lub dofinansowanie inicjatyw istotnych dla mieszkańców i regionu.
W 2022 roku Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych zastąpił poprzedni projekt, przekierowując tym razem wsparcie z poziomu gmin na poziom sołectw, Ochotniczych Straży Pożarnych czy drobnych lokalnych organizacji.
Budżet tego programu na rok 2022 wyniósł 2 300 000 złotych.