W sezonie letnim utworzono kąpielisko strzeżone o długości 100 m w rejonie plaży położonej w Lubiatowie, pomiędzy wejściami nr 43 i 44 (działka nr 4/6, obręb Jackowo, jednostka ewidencyjna 221504_2).

Wykonano ocenę przydatności wody do kąpieli ww. kąpielisku. Kąpielisko w sezonie letnim 2022 roku zostało ocenione pozytywnie.

Obsługą kąpieliska zajmowało się troje ratowników z WOPR Gniewino wyłonionych w drodze zapytania ofertowego jako oferent z najkorzystniejszą oferta cenową.

Kąpielisko było strzeżone w godzinach od 09:00 do 17:00 przez 7 dni w tygodniu, w terminie od 01 lipca do 31 sierpnia 2022 roku. W trakcie funkcjonowania kąpieliska zrealizowano pobór próbek wody. Każdego dnia uzupełniano Serwis Kąpieliskowy.

Infrastruktura – kąpielisko posiadało zaplecze socjalne i magazynowe. Wyposażone było w podwyższone stanowisko ratownicze oraz sprzęt niezbędny do udzielania pierwszej pomocy w wodzie i na lądzie. W pobliżu kąpieliska znajdowały się punkty gastronomiczne, rekreacyjne i noclegowe, wyposażone w sanitariaty. Do dyspozycji osób korzystających z kąpieliska był również parking z dostępem do publicznej toalety, a dojście do plaży było utwardzone.

Sposób gospodarki odpadami – w ramach infrastruktury zaplecza kąpieliska powstało odpowiednie zaplecze sanitarne, a także ustawiono pojemniki na odpady.

W celu promowania kąpieliska podjęto następujące czynności:

– umieszczono tablice informacyjne, właściwe oznakowanie kąpieliska, informujące jak w bezpieczny sposób korzystać z plaży, świadomość bezpieczeństwa zwiększyła liczbę korzystających z kąpieliska,

– udostępniono na portalach społecznościowych oraz na stronie Gminy Choczewo informacje o Serwisie Kąpieliskowym, którego głównym celem jest natychmiastowe przekazywanie i rozpowszechnianie informacji o jakości wody w kąpieliskach podczas sezonu kąpielowego – wyeliminowano ryzyko niebezpiecznych chorób związanych z obecnością sinic,

– propagowano zasady bezpiecznej kąpieli, zapewniono dobrze wyposażoną, profesjonalną obsługę ratowniczą na kąpielisku oraz w jego rejonie – efektem był wzrost bezpieczeństwa użytkowników plaży i zniwelowanie wypadków do minimum.

Sponsorem Głównym Projektu „Bezpieczna plaża” –  Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o. o.