Dzięki darowiźnie przekazanej przez Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o. o. w ramach Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych, który od lat funkcjonuje w Gminie Choczewo, został zakupiony samochód dostawczy na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki im. S. Żeromskiego.

To jedyna jednostka gminna, która dotychczas nie posiadała własnego środka transportu, który jest niezwykle potrzebnym narzędziem w codziennej pracy. GOKIB nareszcie uzyskał samodzielność komunikacyjną tak istotną w realizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie całej gminy.

Przez lata dział promocji korzystał z uprzejmości Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie, który pomagał w transporcie, ale nierzadko pracownicy GOKiB musieli przewozić namioty, ławki i inne przedmioty samochodami prywatnymi, które okazywały się za ciasne aby pomieścić elementy sceny, stoły, maszty, etc.

Nareszcie organizacja wydarzeń plenerowych będzie logistycznie bardziej przystępna.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy dotychczas wspierali działalność GOKiB w tym aspekcie, a także dla Darczyńcy – PEJ sp. z o. o. dzięki któremu udało się inwestycję zrealizować.