Na zaproszenie zaprzyjaźnionego Lęborskiego Bractwa Historycznego 20 lipca wzięliśmy udział w nocnym „Spacerze z duchami Krzyżaków” w Lęborku. Dziękujemy za zaproszenie i fantastyczny wieczór!
Członkowie Lęborskiego Bractwa Historycznego kilka miesięcy temu byli gośćmi Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki im. S. Żeromskiego w Choczewie. Podczas wizyt prelegenci wygłosili cykl wykładów historycznych o tematyce dotyczącej regionu Choczewa i Powiatu Lęborskiego, w którego granicach niegdyś leżała gmina Choczewo.