SPORTOWO I AKTYWNIE

ŚCIEŻKI ROWEROWE

Szlaki rowerowe

zielony o długości 10 km wiedzie wokół Jeziora Choczewskiego, zbaczając do Starbienina. Ścieżka ma na celu zapoznanie z bogactwem naturalnym, jakim jest jezioro, pokazanie elektrowni wiatrowej i baterii słonecznych, jako alternatywnych źródeł energii. Przy każdym z tych punktów ustawione są tablice informacyjne, a na naszej malowniczej trasie znajdują się także miejsca wypoczynku.

żółty o długości 9 km rozpoczyna się tuż za Choczewem i wiedzie przez Kierzkowo w kierunku leśniczówki Szklana Huta, gdzie przecina szlak niebieski. Kończy się w lesie, na granicy z Gminą Krokowa. Proponujemy tę trasę w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Można nią dojechać nad morze, pomijając ruchliwą w sezonie szosę Choczewo-Lubiatowo.

niebieski o długości 13 km rozpoczyna się na parkingu tuż za Osiekami /tu można zostawić swoje auto i przesiąść się na rower/. Zmierza do ścieżki przyrodniczo-leśnej i dalej na północ koło Wydmy Lubiatowskiej, wzdłuż brzegu morskiego, przez Lubiatowo i Kopalino, aż wreszcie łączy się z żółtym szlakiem. Trasa niebieska służy przybliżeniu problematyki leśnej i działalności leśników w lasach. Pokazuje remizy, bór bażynowy, roślinność wydmową, pomniki przyrody Ma także na celu zwrócenie uwagi na problem utrwalania wydm, umacniania brzegu morskiego. Na tej drodze możemy zobaczyć także stary, niemiecki cmentarz.

pomarańczowy o długości 22,5 km rozpoczyna się na Promenadzie Bursztynowej /ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Kopalino-Lubiatowo/ i prowadzi przez miejscowości agroturystyczne: Kopalino, Sasino i Słajszewo. Możemy podziwiać na niej ruiny młyna wodnego,latarnię morską Stilo i kosodrzewiny rosnące na wydmach. Szlak ten kończy się za miejscowością Sasino, na granicy z Gminą Wicko.

Trasa rowerowa R-10

Długość trasy: 17,5 km.

Przebieg: Dymnica, Latarnia Stilo, Kopalino, Lubiatowo, Szklana Huta.

Koncepcja przebiegu trasy EuroVelo R-10:

od zachodniej granicy województwa pomorskiego do granicy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.

Na terenie gminy trasa łączy się z regionalnymi trasami nr 124 (Choczewo, Lębork, Bytów) i nr 113 (Rumia, Wejherowo, Choczewo).

Źródło: https://rowery.trojmiasto.pl/
Źródło zdjęć: W. Wójcik

NORDIC WALKING

Nordic Walking Park „Kopalino”

to niespełna 25 kilometrów tras o zróżnicowanym stopniu trudności.
Trasy przeznaczone są zarówno dla osób rozpoczynających swoją przygodę z noridc walkingiem, jak również dla tych, którzy szukają wyzwań o charakterze sportowym. Trasy zlokalizowane są na terenie gminy Choczewo, a wyjście na nie znajduje się w miejscowości Kopalino na parkingu przed kościołem. Nordic Walking Park Kopalino stanowi sieć, gdzie trasy posiadają punkty wspólne, pokrywają się lub krzyżują. Umożliwia to tym samym dowolne wydłużanie, skracanie lub zmianę kierunku marszu. Trasy oznakowane są czytelnymi tablicami, zgodnymi z ogólnoeuropejskimi standardami rekreacji nordic walking. Zawierają ponadto szczegółowe mapy, ogólne informacje na temat techniki, doboru sprzętu i walorów zdrowotnych nordic walkingu. Na tablicach zamieszczone zostały również informacje o podstawowych ćwiczeniach fizycznych, umożliwiających wykonanie rozgrzewki, wzmocnienie mięśni, oraz ćwiczeniach rozciągających. Oferta skierowana jest nie tylko do entuzjastów nordic walkingu, ale również do miłośników innych dyscyplin, takich jak biegacze czy narciarze biegowi.
TRASA NR 1 Kopalino (zielona) długość – 5,6 km; szacunkowy czas przejścia – ok. 1 h
TRASA NR 2 Kopalino (czerwona) długość – 6,4 km; szacunkowy czas przejścia – 1’10 h
TRASA NR 3 Kopalino (czarna) długość – 12,6 km; szacunkowy czas przejścia – 2 h

TRASY NORDIC WALKING

SZLAKI TURYSTYCZNE

Ścieżka Przyrodniczo – Leśna “Szklana Huta”Ścieżka Przyrodniczo – Leśna “Szklana Huta”

usytuowana jest w pobliżu leśniczówki Szklana Huta i przeznaczona wyłącznie do przejścia pieszego. Oszlaki3bejmuje 12 przystanków, na których można dowiedzieć się więcej o lesie, jego znaczeniu i zachodzących w nim procesach, o pracy leśników i metodach, jakimi się w niej posługują oraz celach, jakie im przyświecają a także na własne oczy obejrzeć przykłady prowadzonych przez nich działań.

Można tu dowiedzieć się m.in.:

jaka temperatura panuje wewnątrz mrowiska,
co to jest gospodarczy drzewostan nasienny,
czy powalone i próchniejące w lesie drzewo to zmarnowany materiał na deski, czy może środowisko życiowe wielu organizmów, korzystne dla lasu,
co to jest rębnia i w jaki sposób się ją prowadzi,
ile tlenu produkuje 1 ha lasu,
co to są i jak wyglądają kurhany.
Na terenie gminy wyznaczonych zostało również kilkadziesiąt kilometrów szlaków konnych.

TRASY KONNE

Na terenie gminy Choczewo znajduje się kilka wyznaczonych i oznakowanych tras do jazdy konnej:

– trasa „Nadmorska” mająca 12,5 km. Biegnie po plaży, wydmach i nadmorskich borach bażynowych w niewielkiej odległości od morza. Łączy się z trasami nadleśnictwa Wejherowo.
– trasa „Plażowa” o długości 11,5 km, biegnie głównie po plaży.
– trasa „Borówkowa” długości 20,9 km o długich prostych odcinkach.
– trasa „Wrzosowa” o długości 21,6 km biegnąca po plażach, wydmach i wrzosowiskach.
– trasa „Nad jeziorem” mająca długość 11 km, biegnie wokół Jeziora Choczewskiego”.
 
Trasy konne oznaczone są czerwonymi podkowami namalowanymi na drzewach.

Wjazdy do lasu oznaczone są charakterystycznymi znakami. Na każdym z nich znajdują się informacje o nazwie trasy i jej długości.

Na trasach znajdują się miejsca popasu, nazywane leśnymi stajniami.