6 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece odbyło się spotkanie sołtysów. Na spotkaniu obecni byli również Wójt Wiesław Gębka, Zastępca Wójta Arkadiusz Ceynowa, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Łasiński, Kierownik Referatu Inwestycji Mirosław Marcinkiewicz oraz  Dyrektor GOKiB Beata Żuk. Podczas spotkania tradycyjnie omawiano sprawy bieżące dotyczące sołectw gminy Choczewo. Ponadto przedstawiono plan realizacji ogłoszonych przetargów, między innymi na remonty dróg szutrowych, przebudowę dróg na tzw. „dolnym Choczewie” oraz w Borkowie Lęborskim. Rozmawiano również o wydatkowaniu budżetów sołeckich, a także o planowanych inwestycjach, takich jak wyprowadzenie mocy z wiatraków na morzu, oraz Elektrownia Jądrowa, które w niedalekiej przyszłości będą miały duży wpływ na organizację życia w sołectwach.