8 maja w Rybackim Centrum Kultury i Formacji „Boleniec” w Łebie odbyło się spotkanie dotyczące wykorzystania zasobów naturalnych jakimi są ptaki, w turystyce.
Głównym referentem był ornitolog dr Jarosław Nowakowski pracownik Stacji Badania Wędrówek Ptaków UG, kierownik Programu Badania i Monitoringu Ptaków Wędrownych „Akcja Bałtycka”, Przewodniczący Rady Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków, założyciel meksykańskiego i współzałożyciel tureckiego systemu obrączkowania ptaków, autor kilkudziesięciu prac naukowych oraz pomysłodawca i przewodniczący komitetu realizującego program – „Norda – Kraina Ptaków”.
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz bardzo ciekawy wykład i interesujące przedstawienie projektu.