3 lutego w Urzędzie Gminy w Choczewie odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego z terenu gminy Choczewo na temat współpracy w zakresie kultury i sportu.