w Pałacu w Jackowie wykonany przez „Kwartet Opera” oraz solistów z Opery Bałtyckiej w Gdańsku.