Dziś w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Unii Europejskiej w Choczewie Polskie Elektrownie Jądrowe zorganizowały zajęcia edukacyjne dla dzieci. W wydarzeniu udział wzięli Fundacja Forum Atomowe, Ochotnicza Straż Pożarna w Choczewie oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Choczewie. Podczas wydarzenia uczniowie szkoły zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi energetyki jądrowej oraz projektu budowy EJ. Uczniom przekazano informacje o zasadach działania elektrowni jądrowej, budowie jądra atomowego, procesie składowania odpadów radioaktywnych. Natomiast ochotnicy z OSP Choczewo zapoznali uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy.