i przypominamy o zgłoszeniu chęci uczestniczenia u swojego sołtysa.